Bestuurder

Drs. Helma Ketelaar heeft een ruime bestuurlijke ervaring.
Ook hierin werkt zij vanuit de Merkbaar Resultaat filosofie.

Algemeen:
2013 - heden Lid Hetero werkgroep
                     Vereniging Orpheus
2010 - heden Bestuurslid Huis van de Kunsten 
2011 - 2013   Bestuurslid Pers en Publiciteit 
                     Vereniging Orpheus
2010 - 2011   Lid programmacommissie 
                     Entre Femmes Gooi Eemland en Vechtstreek
2009 - 2010   Lid Interculturele vrouwensalon Hilversum 
2008 - 2009   Wethouder Gemeente Hilversum Wonen, Welzijn,
                     Zorg en Grondzaken
2008 - 2009   Gedelegeerde Gewest Gooi & Vechtstreek Volkshuisvesting/
                     Maatschappelijk zorg en Welzijn
1984 - 1986   Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Hilversum 
                     Portefeuille Personeel (vanuit de Paulusschool, Hilversum)

Politiek:
1999 - heden Lid Partij van de Arbeid
                     Werkgroep Wiardi Beckman Stichting: lid 
                     Plaatsvervangend Congresafgevaardigde: vanaf 2012
                     Netwerk Partij van de Arbeid Vrouwen Gooi & Vechtstreek: 
                     oprichter (2009) en lid 
                     Lid afdelingsbestuur Hilversum 2006 - 2008
                     (tot Wethouderschap in 2008: Voorzitter)
                     Congresafgevaardigde diverse jaren tot 2009
                     Lid Multi Ethnisch Vrouwen Netwerk Partij van de Arbeid
                     Lid Stuurgroep Vrouwen in de Partij van de Arbeid 
                    
2010 - 2011  Interivisor Suze Groeneweg School (PvdA)
2010 - 2011  Kwartiermaker PvdA vrouwen
1974 - 1991  Lid PPR/Groen Links
                    Fractievoorzitter Groen Links Hilversum 1990 - 1991
                    Diverse jaren congresafgevaardigde
                    Begin jaren "80 medeoprichter PPR- jongeren en later PPR- meiden                                     

Twitter: www.twitter.com/HelmaHilversum